logo

Qieghed nibghatlek kopja tat-talba tal-GRTU lil Ministru Pullicino dwar dan is-suggett. Tista’ tippubblikaha. Ghal aktar dettalji cempel lil President tal-Property Developers Section tal-GRTU – Mr Sandro Chetcuti fuq 99492095.


0
0
0
s2sdefault

GRTU will launch the Free Parking Voucher Scheme TODAY, Saturday 9th June 2007 at 9.30am at GRTU, Exchange Building, Republic Street Valletta.

 

You are invited to attend for this Launching. The Free Parking Vouchers and Stickers will be distributed during this meeting.

 

Minister Jesmond Mugliett will officially launch this scheme.

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
Il-GRTU tqies li hi gharukaza li l-Gvern halla gimgha ohra tghaddi bla ma solvha l-kwistjoni zghira ta' fejn jipparkjaw il-vannijiet tal-operaturi tal-Monti. Possibbli, issaqsi l-GRTU, li l-Gvern lanqas mhu kapaci jsolvi problema zghira bhal din m'ghandu? Il-GRTU ilha tlett gimghat tistenna decizjoni, imma qiesu kulhadd rieqed.

0
0
0
s2sdefault
GRTU requests urgent meeting with Malta Resources Authority to discuss the current spate of electricity cuts.0
0
0
s2sdefault

Il-GRTU insistiet biex qabel tiddahhal l-Euro f’pajjizna l-Gvern jerga jghati cans iehor lil min maghtul is-snin akkumula fondi fil-munita Maltija, minghajr ma tax rendikont korrett lil tat-taxxi interni, biex dawn ikollhom l-opportunita illi jirregolizzaw il-pozizzjoni taghhom.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent