logo

Il-Gvern holoq is-sistema tas-CVA (Controlled Vehicular Access) fil-Belt Valletta biex ma jkunx hemm nies jikkapparraw l-parking ghall-zmien twil matul il-hinijiet l-aktar importanti tal-jum. L-argument tal-Gvern hu li b’din l-iskema jonqos l-izgombru fic-centru tal-Belt u jkunu liberati spazji ta’ parkingIl-GRTU u l-assoccjazzjonijiet tal-membri tal-GRTU ta’ Triq ir-Republika u ta’ Triq il-Merkanti u l-kumitati tas-sidien tal-hwienet tat-toroq ewlenin l-ohra kollha qed jaghmlu sforz f’kampanja wahda biex l-konsumaturi u klijenti jidhlu l-Belt u jinqdew issa li suppost hawn aktar postijiet fejn tista tipparkja. ghall-konsumaturi li jridu jidhlu u jixtru u jinqdew mill-Belt.

 

0
0
0
s2sdefault

GRTU as a member of Eurocommerce issue the following Press Release issued by Eurocommerce and edhered to by the national organisations in each member state representing tradees and retailers.

 

0
0
0
s2sdefault

The Committee representing Traders and Retailers of Computer and IT Systems will explain to the Media why GRTU members object to this tender and explain the gross negative impact the closure of the market will have on small enterprises.

 

0
0
0
s2sdefault

L-Impatt taz-zieda fil-prezz tad-diesel bilfors ser ikun hazin. L-operaturi kummercjali, traportaturi, burdnara, kostrutturi, wholesalers u hafna negozjanti u self-employed ma jistghux jibqghu jaqtghu minn gewwa biex jaghmlu tajjeb ghaz-zidiet kontinwi fil-prezz tad-diesel.


0
0
0
s2sdefault

Il-Konferenza stampa ser issir ILLUM fid-9am fil-kwartieri tal-GRTU.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent