logo

It-talba ta l-Ghaqda tal-Konsumaturi ghall-price freeze hi gennata kbira u l-gvern ghamel sewwa li cahad mal-ewwel din it-talba.

0
0
0
s2sdefault

GRTU is today at 19.00hrs meeting traders and producers at The Trade Fair and Convention Center Ta’ Qali to explain to them their obligations under these directives and to launch the schemes GRTU is proposing on behalf of traders.

 

 

THE MEDIA IS INVITED TO ATTEND AND REPORT THIS EVENT

 

 


 

0
0
0
s2sdefault

Il-Proposta ewlenija tal-GRTU ghall-Budget 2008 hi revizjoni tal-bands tal-Income Tax. Ir-ricerki li ghamlet l-GRTU fost in-negozji u s-self-employed rapprezentati mill-GRTU kif ukoll fost l-konsumaturi li jixtru minghand il-hwienet u negozji, uriet li t-talba ewlenija ta’ dan is-settur vast hi li dawn in-nies jibqalhom aktar flus fil-but. Dan is-settur, li fieh hemm l-faxxa medja ta’ dawk li jahdmu, specjalment fejn il-koppja t-tnejn jahdmu, hi li wara li tinqata t-taxxa minn fuq dak li jaqilghu bhala paga jew qliegh, jibqalhom bizzejjed biex ilahhqu mal-kwalita’ ta’ hajja li jahdmu ghaliha. Din it-taxxa illum taghfas hafna fuq l-medja l-aktar wiesgha ta’ haddiema u self-employed qed ikollha mpatt negattiv fuq l-attivita kummercjali u fuq l-abilita tal-familji li jonqfu ghall- htigijiet li jixirqilhom.

 

0
0
0
s2sdefault

The Federation of Israeli Chambers of Commerce will be visiting GRTU – Malta Chamber of SME’s today Thursday 27th September 2007 at 11.00hrs.

 


0
0
0
s2sdefault
Id-Direttur Ä enerali tal-GRTU- l-AssoÄ‹jazzjoni tan-Negozji Å»għar u Medji- Vince FarruÄ¡ia illum appella` lill-Kummissarju Ewropeja għall-protezzjoni tal-konsumatur Megelena Kuneva biex il-Kummissjoni Ewropeja tfassal liÄ¡ijiet Ä‹ari u skemi apposta ta` kif għandha tkun mitigata l-mewÄ¡a kbira ta` żidiet fil-prezzijiet fuq ħafna prodotti ta’ l-ikel.

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent